top of page

"ONE GOOD

THING ABOUT

MUSIC

 

 
โดย POCCOM19

              กระผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ บทเพลงเก่าๆ ในอดีต จากแผ่นเสียง เพื่อมิให้สูญหาย ไปจากประเทศไทย มิได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่น เนื่องจากมีใจรักในเสียงเพลง หวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องคงเข้าใจ เพราะผมได้รับแผ่นเสียงจากนักร้อง นักแต่งเพลงในอดีต เนื่องจากท่าน ได้นำมาให้ทำการเปิดตามสถานีวิทยุในอดีต เพื่อให้ประชาชนได้ฟังเพลงในสมัยก่อน ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และก้าวทันเทคโนโลยี่จึงต้องนำผลงานเพลงจากแผ่นเสียงมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังผ่านอินเตอร์เน็ตขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและเข้าใจในด้านการอนุรักษ์เสียงเพลง

             ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า กระผมขออนุญาตทุกเว็บไซด์ ที่ได้นำเพลงและภาพประกอบ ผมจึงขอป็นตัวแทนในการอนุรักษ์เพลงเก่า ถึงบางบทเพลงจะไม่เก่าจริง แต่ก็นับว่าเป็นเพลงจากแผ่นเสียง และจากเว็บไซด์ต่าง เพื่อทำให้เห็นภาพแผ่นเสียง และได้ฟังเสียงเพลง ซึ่งบางบทเพลงก็หาฟังยากมากในอดีต ช่วยกันอนุรักษ์เถิดครับ อย่าให้เพลงสมัยใหม่ ทำลายเพลงเก่าที่หลายท่านในอดีตได้สร้างขึ้นไว้ 

              ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เจ้าของเว็บไซด์ Wix.com ที่ได้ให้โอกาส กระผมได้สร้างเว็บไซด์นี้ โดยไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด

 

                                                                                                    จากใจจริง

 

                                                                                                             POCCOM19

RECORDING

 

เป็นที่รวบรวมโปรแกรมตัดต่อเสียงโดยเฉพาะ มากมาย สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการตัดต่อไฟล์เสียง

MIXING

 

รวบรวมวิธีการผสมเสียง มีมากมายหลากหลายโปรแกรม แล้วแต่ความถนัดของแต่และท่านที่ผู้เรียนรู้มา

MASTERING

 

รวบรวม สิ่งต่างๆมากมายไว้ให้ศึกษาค้นคว้า เป็นพื้นฐานเบื้องต้น

bottom of page